نظر شما راجب به عملکرد سایت چکونه است؟
(29.54%) 13
عالی
(22.72%) 10
خوب
(13.63%) 6
متوسط
(18.18%) 8
ضعیف
(15.90%) 7
میتونه بهتربشه

تعداد شرکت کنندگان : 44